Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie avalon casino http://spsjm.sk/casino-in-south-bend-indiana/ gta 5 casino real money casino no deposit
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Medzi ocenenými od ŠTÁTNEHO PEDAGOGICKÉHO ÚSTAVU aj učiteľka SPŠ J. Murgaša, Mgr. Patrícia Richterová

Súťaž pre učiteľov cudzích jazykov má svojich víťazov

Štátny pedagogický ústav usporiadal 15.9 – 1.11.2019 už 2. ročník súťaže pre učiteľov cudzích jazykov. Učitelia mali vytvoriť inovatívnu aktivitu na vyučovaciu hodinu cudzieho jazyka. Do súťaže sa zapojili učitelia základných, stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska. Zaslané aktivity boli vytvorené pre anglický, nemecký a ruský jazyk. Na základe požiadaviek stanovených v podmienkach súťaže, odborná porota vybrala tri najlepšie aktivity. Autori víťazných aktivít budú odmenení cenou vo výške 200 eur.

Odmenení víťazi:

  • Mgr. Jarmila Reisingerová, Súkromné bilingválne gymnázium, Galanta (anglický jazyk);
  • Mgr. Patrícia Richterová, Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica (nemecký jazyk);
  • Mgr. Anna Nemcová, Dis.art, Gymnázium Pavla Horova, Michalovce (ruský jazyk).

Zaslané aktivity budú spracované do formy metodických listov a zverejnené na Metodickom portáli ŠPÚ.

Výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili!

Organizačný tím súťaže pre učiteľov cudzích jazykov

Zdroj:
statpedu.sk

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu