Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

OKRESNÉ KOLO 29. ROČNÍKA OAJ A ONJ

OKRESNÉ KOLO 29. ROČNÍKA OAJ A ONJ

 

vlajky

Dňa 16.01.2019 sa konal na SOŠ hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici 29. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku a dňa 17.01.2019 29. ročník okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku.

Žiak Juraj Dubovec z III.F triedy úspešne reprezentoval našu školu na OAJ. Umiestnil sa na 1. mieste, čím si zabezpečil postup do krajského kola OAJ.

Žiaci Tomáš Kšenzuliak z II.D triedy a Stanislav Babčan z III.D triedy tiež úspešne reprezentovali našu školu na ONJ. Tomáš sa umiestnil na 1. mieste, čím si zabezpečil postup do krajského kola ONJ. Stanislav obsadil 3. miesto.

Úspešným riešiteľom OAJ a ONJ blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Jurajovi a Tomášovi budeme držať palce v krajskom kole.

Mgr. Patrícia Richterová a predmetová komisia cudzích jazykov

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu