Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/casino-online-free-bonus/ plaza hotel and casino las vegas lincoln casino no deposit bonus codes diamond jo casino worth
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM A NEMECKOM JAZYKU

OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM A NEMECKOM JAZYKU

 

Dňa 15.01. a 16.01. 2020 sa na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici konal 30. ročník okresného kola Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Naši žiaci súťažili v kategórii 2D, v ktorej našu školu úspešne reprezentovali. Peter Vetrák z II.E triedy sa umiestnil na 2. mieste OAJ a žiaci Tomáš Kšenzuliak z III.D triedy a Stanislav Babčan zo IV.D triedy sa umiestnili na 1. a 2. mieste ONJ.

Celá predmetová komisia Jazyk a komunikácia úspešným žiakom blahoželá a Tomášovi Kšenzuliakovi a Stanislavovi Babčanovi budeme držať palce na 30. roč. krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku.

Mgr. Patrícia Richterová

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu