Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 18.01.2018 sa konalo na našej škole Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci, Martin Kamenský zo IV.D triedy a Tomáš Kšenzuliak z I.D triedy, v 2D kategórii. Obidvaja žiaci sa umiestnili na prvých dvoch miestach.

  1. miesto Martin Kamenský
  2. miestoTomáš Kšenzuliak

Víťazom blahoželáme a veríme, že v Krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku nás budú úspešne reprezentovať tak ako to bolo doposiaľ.

Mgr. Patrícia Richterová

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu