Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie island view casino my insider gamehunters doubledown casino free chips http://spsjm.sk/edgewater-casino-laughlin-nevada/ dafu casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku

 

Dňa 27.11.2019 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Naši žiaci mali možnosť vyskúšať si svoje vedomosti a zručnosti z nemeckého jazyka v písomnej a ústnej časti súťaže.

Písomná časť pozostávala z posluchu a čítania s porozumením ako aj tiež z testu, ktorý mal preveriť vedomostné znalosti žiakov z oblasti lexiky, morfológie, syntaxu a štylistiky. Žiaci, ktorí postúpili do ústnej časti, museli získať v písomnej časti viac ako 50% bodov z celkového počtu bodov písomnej časti. Zo 14 zúčastnených žiakov sa to podarilo štyrom (Tomáš Kšenzuliak, Daniel Juhász, Stanislav Babčan a Daniel Belko), čo považujeme za úspech vzhľadom na vyššiu náročnosť úloh ako v minulom školskom roku, ale tiež chceme upozorniť na nízku dotáciu vyučovacích hodín nemeckého jazyka týždenne v súvislosti s výučbou nemeckého jazyka ako druhého cudzieho jazyka na škole.

V ústnej časti mali žiaci vytvoriť príbeh k obrázku a vyjadriť sa k témam: „Cestovanie; Bývanie“. Dovolíme si tvrdiť, že žiaci preukázali výborné rečové znalosti, ba dokonca sme mali slzy na krajíčku vďaka ich vtipným príbehom a nápadom, ktorými sršali.

Školská komisia pre ONJ 2019/2020 rozhodla, že tohtoročným víťazom Olympiády v nemeckom jazyku je Tomáš Kšenzuliak z III.D triedy. Na druhom mieste sa umiestnil Stanislav Babčan zo IV.D triedy a tretie miesto obsadil Daniel Belko z III.D triedy.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a výhercom gratulujeme. Veríme, že Tomáš Kšenzuliak a Stanislav Babčan nás budú úspešne reprezentovať na 30. roč. okresného kola ONJ.

Mgr. Patrícia Richterová

predsedníčka školského kola ONJAdresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu