Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie cafe casino bonus double down casino home page http://spsjm.sk/muckleshoot-casino-events/ feather falls casino events
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku

 

„Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!“

Dňa 30.11.2020 sa na našej škole konalo školské kolo 31. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku v súlade s platnými protipandemickými opatreniami. Po oboznámení sa s usmerneniami k realizácii školských kôl Olympiády v nemeckom jazyku sme sa rozhodli, že ONJ zrealizujeme dištančnou formou, aby sa mohli do súťaže zapojiť všetci žiaci, ktorí prejavili záujem o túto súťaž. Na súťaž sa prihlásilo 10 žiakov z našej školy.

Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. V písomnej časti si žiaci vypočuli úryvok zo správ nemeckej televíznej stanice, ku ktorému boli pripravené adekvátne úlohy. Po vypočutí textu žiaci konštatovali, že text bol náročnejší ako minulý školský rok. Dvaja žiaci mali tiež technické problémy pri počúvaní, čo im neumožnilo dostatočne sa sústrediť na obsah textu a riešenie úloh. Ďalšou súťažnou úlohou bolo čítanie s porozumením. Žiaci čítali text s názvom „Je vegánska strava skutočne zdravá?“ a riešili k nemu úlohy. Text považovali za zaujímavý. Ako poslednou úlohou písomnej časti bol test, ktorý pozostával z gramatických a lexikálnych úloh.

Po písomnej časti nasledovala prestávka, ktorú žiaci využili na oddych a občerstvenie. Po vyhodnotení písomnej časti postúpili do ústneho kola len tí žiaci, ktorí získali najmenej 50% v písomnej časti. Žiaci mali v ústnej časti vytvoriť príbeh, príp. opísať obrázok a vyjadriť sa k dvom vybraným témam, ktorými tento školský rok boli „Škola“ („V škole sa učia mnohé zbytočné veci. Len z malej časti ich budem potrebovať v živote.“) a „Čítanie“ („Ku každej téme nájdem niečo na internete. Prečo mám potom míňať peniaze na nákup kníh?“)

Konštatujeme, že sme boli príjemne prekvapení ako sa naši žiaci dokázali popasovať s uvedenými témami a s prácou s obrázkom. Vypočuli sme si vtipné príbehy, ale aj skúsenosti žiakov v súvislosti s nadobudnutými vedomosťami a poznatkami z jednotlivých vyučovacích predmetov. Zarazilo nás, že súčasní žiaci tvrdili, že je lepšie kúpiť si alebo požičať si knihu ako hľadať len informácie na internete, ktoré nemusia byť vždy pravdivé ako i názor, že nie všetky informácie sa dajú nájsť na internete.

Po vyhodnotení ústneho kola sme žiakom oznámili výsledky. Na 1. mieste v školskom kole 31. ročníka ONJ sa umiestnil Tomáš Kšenzuliak zo IV.D, na druhom mieste skončil Samuel Sekereš z I.C a 3. miesto obsadil Dávid Krátky zo IV.A. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazom blahoželáme. Tomáš Kšenzuliak a Samuel Sekereš nás budú reprezentovať na 31. ročníku okresného kola ONJ, ktoré sa má konať v januári. Obom žiakom budeme držať palce a pomáhať im v príprave.

Mgr. Patrícia Richterová
Mgr. Pavol Schlank

obrazok

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu