Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

V utorok 28. novembra sa na SPŠ J. Murgaša uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci už tradične súťažili v dvoch kategóriách – v kategórii B súťažili žiaci 1. a 2. ročníka a v kategórii A žiaci 3. a 4. ročníka.

Olympiáda zo SJL má tri časti:
1.časť – vedomostný test založený na práci s textom a čítaní s porozumením,
2.časť – tvorba textu na určitú tému vo vybranom žánri,
3.časť – prednesenie určeného rečníckeho útvaru na danú tému.

Účastníci olympiády preukázali veľmi dobré teoretické vedomosti i praktické zručnosti z materinského jazyka aj z literatúry. Víťaz kategórie A postupuje do Krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v kategórii B tento rok, bohužiaľ, prvé miesto nestačilo na dosiahnutie potrebnej bodovej hranice na postup.

Výsledky školského kola Olympiády zo slovenského jazyka:

Kategória B:
1. miesto – Richard Mužík, 2.A
2. miesto – Martin Kostiviar, 1.C
3. miesto – Kristián Palovič, 1.A

Kategória A:
1. miesto – Filip Daubner, 4.A
2. miesto – Andrej Tuhársky, 3.D
3. miesto – Adam Keka, 3.A

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu