Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/casino-cruise/ wheatland casino casino resorts near me
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Online workshop s firmou ORACLE a exkurzia vo firme BRAIN:IT

Online workshop s firmou ORACLE a exkurzia vo firme BRAIN:IT

 

V rámci projektu Show Your Talent sme sa rozhodli zorganizovať exkurziu do IT firmy. Cieľom nášho projektu bolo priblížiť študentom praktické zručnosti priamo vo firme, respektíve ukázať ako to funguje v praxi.

Čakala nás neľahká cesta. Začali sme kontaktovať firmy telefonicky a prostredníctvom e-mailu. Veľa z nich nás odmietlo aj kvôli pandemickej situácii, na ktorú sme samozrejme mysleli. No nakoniec sa nám ozvali dve firmy. Prvou z nich bola firma Oracle, s ktorou sme mali online workshop (26.05.2021). Ten sa konal v priestoroch auly na našej škole. Online workshopu sa zúčastnili zamestnanci firmy Oracle, dokonca aj generálna riaditeľka firmy Viera Uherová.. Priblížila nám pracovné pozície, ktoré v IT oblasti môžeme očakávať, ich pracovnú náplň a štruktúru firmy Oracle. Svojim prístupom nás uistila, že študujeme úspešný odbor, ktorý je na trhu práce žiadaný. Potrhla, že teoretické vedomosti získané na našej škole zužitkujeme v ďalšom vzdelávaní a v praxi. Následne sme mali stretnutie so zamestnancami Oracle, ktorí nám priblížili svoje pracovné pozície, projekty a prostrede v firme.

Druhou firmou bola firma Brain: IT v Žiline. Práve do tejto firmy sme sa rozhodli zavítať (10.06.2021). Kvôli pandemickej situácii sa mohol exkurzie zúčastniť len určitý počet ľudí, preto sme zobrali iba jednu triedu a to našu 2.A. Vo firme boli na nás veľmi milí. Pripravili si pre nás naozaj príjemné prekvapenie. Po príchode do Žiliny sme sa rozdelili na dve skupiny. Prvá skupina išla priamo do firmy, kde sa nám venovali zamestnanci firmy. Ukázali nám ich produkty, chod firmy, kolektív, a dokonca aj serverovňu. Druhá skupina išla na Žilinskú univerzitu (FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY). Tam sa nám venovali zamestnanci univerzity a študenti univerzity. Pozreli sme si priestory katedry Informačných sietí a katedry Technickej kybernetiky . Prezentovali nám školu, odbory, certifikáty. Najviac sa nám páčilo, že sme si mohli vyskúšať konfigurovanie sietí a prezentovali nám tvorivé výrobky s prvkami Arduina. Na koniec sme mali prednášky o kybernetickej bezpečnosti.

Po workshope a exkurzii sme si od našich spolužiakov vypýtali spätnú väzbu, bola veľmi pozitívna, a preto chceme určite v niečom podobnom naďalej pokračovať.

Organizátori projektu:
Jakub Šoltes, 2.A
Miroslav Kaštier, 2.A
Lukáš Harťanský, 2.A
Daniel Žitniak, 2.AAdresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu