Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/hot-slots-casino/ foxwoods casino concerts seminole casino near me directions to san manuel casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu

 

24.3.2020 – Opatrenia MŠVVaŠ SR

Na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového korona vírusu.

Školy ostanú zatvorenédo odvolania

Externá časť maturitnej skúšky
sa v tomto školskom roku – neuskutoční.

Interná časť maturitnej skúšky
sa bude konať v termíne – do 30. júna 2020.

Prihlášky na stredné školy
je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

„Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, “ vyhlásil minister Branislav Gröhling.

13.3.2020 – Oznam pre žiakov a rodičov

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období
od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky
v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie
od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020.

Interná časť maturitnej skúšky
v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie
od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

11.3.2020

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša prijala nasledovné opatrenia:

– od 11.3.2020 prerušuje do odvolania športové aktivity v telocvični po vyučovaní,
– od 12.3.2020 prerušuje do odvolania prípravné kurzy na prijímacie skúšky pre školský rok 2020/2021.

corona

Odpovedaj

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu