Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Po stopách Jozefa Murgaša a SPŠJM

Po stopách Jozefa Murgaša a SPŠJM

Vo štvrtok 23. novembra sa 1.E zúčastnila akcie pod názvom „Po stopách Jozefa Murgaša a našej školy“. Najprv nás čakala návšteva pamätnej izby v Tajove a následne prehliadka budov a miest spojených s Murgaškou.

Čo sme sa dozvedeli o výnimočnom mužovi, podľa ktorého je pomenovaná naša škola?

Jozef Murgaš sa narodil 17. februára 1864 v slovenskej obci Tajov-Jabríková a zomrel 11. mája 1929 v americkom meste Wilkes Barre, v štáte Pensylvánia. Jeho rodičmi boli Ján Murgaš a Zuzana Murgašová, rodená Slamová. Murgaš bol rímskokatolíckym kňazom, maliarom, vynálezcom a priekopníkom bezdrôtovej telekomunikácie. Mal jedného súrodenca, Jána Murgaša.

Jozef Murgaš študoval na cirkevnej škole v Tajove a učil ho Karl Berger. Keď dokončil základnú školu, išiel študovať do Banskej Bystrice na vyššie katolícke gymnázium, kde ho výtvarné základy naučil známy maliar Dominik Skutecký. Jozef Murgaš vyštudoval aj bohosloveckú fakultu v Ostrihome. V roku 1888 bol v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici vysvätený za kňaza, potom pôsobil ako kaplán vo farskej obci Dubové.

V roku 1896 odcestoval do baníckej obce Wilkes Barry v americkom štáte Pensylvánia, kde žilo 300 slovenských rodín, a tam sa začal viac zaujímať o elektrotechniku. Vydával noviny s názvom Katolík, zriadil prvé skromné laboratórium a uskutočňoval pokusy v bezdrôtovej telegrafii. Vynašiel tzv. tón systém, bodku a čiarku Morseovej abecedy nahradil nižším a vyšším tónom. Jeho najvýznamnejším vynálezom bolo zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu spolu so spôsobom prenášania správ za pomoci tónov. Prvá skúška prenosu správ bezdrôtovou telegrafiou na základe Murgašových patentov sa uskutočnila v roku 1905 medzi mestami Wilkes Barre a Screnton.

Po ukončení prehliadky rodného domu Jozefa Murgaša v Tajove sme sa presunuli na Námestie SNP v Banskej Bystrici, presnejšie pred tzv. Gőlnerov dom (popisné č. 12), prvú budovu súčasnej Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša, ktorá bola založená v roku 1919. Následne sme pokračovali na Skuteckého ulicu (niekdajšia Súdobná), kde sa dnes nachádza Všeobecná zdravotná poisťovňa. V tejto budove sídlila škola od roku 1934. Poslednou zastávkou našej exkurzie bola nám všetkým dobre známa adresa – Hurbanova 6.
Poznávací výlet sme si všetci užili a ďakujeme našim učiteľom, Mgr. Zákopčanovi a Mgr. Kalčokovej, ktorí celú exkurziu zorganizovali, ale aj riaditeľstvu školy, ktoré tento projekt podporilo.

Roland Križan, Boris Terek

Foto: Radoslav Krnáč

Posledné články

Google mapa


Zväčšiť mapu
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312