Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Podklady k vyučovaniu

Podklady k niektorým predmetom, ktoré sa vyučujú na našej škole.

  • Priemyselná informatika – časť PLC 3. a 4. ročník odbor elektrotechnika PIT
  • Prax – časť WEB 3. ročník odbor informačné a sieťové technológie IST
  • Java – 4. ročník, objektové programovanie

 

 

 

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu