Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie marriott aruba casino http://spsjm.sk/bristol-casino/ casino new york saganing eagles landing casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Pokyny k vypracovaniu TP a ŠkVP

Pokyny k vypracovaniu TP a ŠkVP

Termín odovzdania: 14. 9. 2020

Menila sa veľká časť ŠkVP, preto je potrebné nezabudnúť zladiť témy v TP s aktuálnym ŠkVP.

ŠkVP a TP je potrebné odovzdať do daného termínu vedúcemu PK (prípadne koordinátorovi daného predmetu) v elektronickej forme (poslať na školský mail) a TP aj vytlačiť a podpísaný odovzdať vedúcemu PK. Vedúci PK po zozbieraní a skontrolovaní odovzdajú a pošlú na mail všetky plány príslušnému zástupcovi.

Počet týždňov školského roka v TP:

 • 1. ročník: 32
 • 2. ročník: 33
 • 3. ročník: 32
 • 4. ročník: 30

Počet týždňov školského roka v ŠkVP:

 • 1.-3. ročník: 33
 • 4. ročník: 30

Ak je predmet delený na časti, odovzdá sa TP pre každú časť, s príslušným počtom hodín na jednu skupinu, napr. Prax má dotáciu 99hod/rok, delí sa na tri oddelenia – odovzdajú sa tri TP, každý s rozsahom 33 hodín na rok.

Po exporte TP:

 1. vymazať stĺpce výkonový a obsahový štandard
 2. upraviť hlavičku (tabuľka nižšie)
 3. vymazať mesiace
 4. skontrolovať témy (dlhšie názvy tém orezáva, treba natiahnuť dané riadky)
 5. prispôsobiť celkový počet hodín (viď vyššie)
 6. pridať patičku (tabuľka nižšie)
 7. nastaviť tlač na výšku (rozloženie strany, orientácia)
Hlavička TP
Trieda: I.A, I.B rímske číslo, veľké písmeno, ak je viac tried, vymenovať všetky
Predmet: Počítačová grafika
Ročník: 1
Odbor: 2567 M multimédiá číslo odboru (tabuľka nižšie) + celý názov odboru
Časová dotácia: 2/týždeň
Učiteľ: Ing. Bohuslav Parobek, Mgr. Art. Iliašová Mazalová Dana, PhD. aj s titulom, ak je viac vyučujúcich, vymenovať všetkých
Školský rok: 2020 / 2021
Čísla odborov
Odbor Číslo odboru
Elektrotechnika 2675 M
Inteligentné technológie 2559 M
Informačné a sieťové technológie 2561 M
Multimédiá 2567 M
Pätička TP
Vypracoval: Ing. Bohuslav Parobek k menu aj podpis
Prerokované v PK dňa: 24.8.2020 (toto bude dátum VAŠEJ PK) dátum príslušnej PK
Vedúci PK: Mgr. Martin Janovec
Schválené dňa: 31.8.2020
Riaditeľ školy: Ing. Kamil Kordík

Vzorové materiály

Vzor TP Stiahni XLSX
Vzor ŠkVP pre ELE Stiahni RTF
Vzor ŠkVP IST a MUM Stiahni DOCX
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu