Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/liberty-slots-casino-mobile/ hollywood casino http://spsjm.sk/downstream-casino-hotel/ jefferson iowa casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Praktické maturity

Praktické maturity

 

V dňoch 15.-17. apríla sa na našej škole uskutočnila praktická časť maturitnej skúšky. Štvrtáci predstúpili pred jednotlivé maturitné komisie, aby obhájili prácu, ktorá bola výsledkom ich niekoľkomesačného úsilia. Študenti elektrotechniky, informačných a sieťových technológií i multimédií preukázali svoje vedomosti aj zručnosti a potvrdili svoj záujem v daných odboroch. Či už išlo o vlastnoručne zhotovené zosilňovače, napájacie zdroje, tematické časopisy alebo krátke filmy, maturanti prejavili ochotu zdokonaľovať sa vo svojom napredovaní, a tým zdieľať ducha školy. Murgašáci dlhodobo patria medzi najlepších žiakov technických smerov v kraji, čo dokazuje aj úspešnosť ich prijatia na univerzity. Veríme, že dobré meno školy budú šíriť aj naďalej, a to nielen svojím praktickým pôsobením.

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu