Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/online-casino-free-money-no-deposit-no-download/ http://spsjm.sk/casino-royale-dress/ el dorado casino reno bella vegas casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Kritériá prijatia uchádzačov o štúdium do I. ročníka pre školský rok 2020/2021

Kritériá prijatia uchádzačov o štúdium do I. ročníka pre školský rok 2020/2021

Prihlášky a prijímacie skúšky na strednú školu

Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020.

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020.

Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

Prijímacie skúšky na stredné školy sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.


Na stiahnutie

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu