Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie rosie's casino richmond va http://spsjm.sk/z-casino/ atlantis casino reno nevada
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky 2020

Oznam pre žiakov prípravných kurzov na prijímacie pohovory

Oznamujeme Vám, že ďalší termín na prevzatie peňazí za neodučené prípravné kurzy bude v pondelok, 22.6.2020, od 11.00 do 12.00 v učebni B-007.

Rada OZ KLUB SPŠ JM
Dátum publikovania 16.6.2020

 

Oznam pre žiakov prípravných kurzov na prijímacie pohovory a ich zákonných zástupcov

Oznamujeme Vám, že  peniaze za hodiny prípravných kurzov zo SJL a MAT, ktoré neboli odučené z dôvodu prerušenia vyučovania, Vám budú vrátené 8.6.2020, v učebni B-007, v čase od 16.00 do 17.00 hod.
Rada OZ KLUB SPŠ JM
Dátum publikovania 29.5.2020
 

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky pre šk. rok 2020/2021

Oznam pre uchádzačov o štúdium na SPŠ J. Murgaša

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti so šírením choroby COVID-19 sú školy zatvorené do odvolania a je zakázané organizovať hromadné akcie. Na základe týchto opatrení nie je možné uskutočniť simulované prijímačky, ktoré boli plánované na 25.4.2020.

Z horeuvedených dôvodov boli prerušené aj prípravné kurzy na prijímacie skúšky. Ospravedlňujeme sa, že vzhľadom na súčasnú situáciu nie je možné v prípravných kurzoch pokračovať.

Zároveň Vám oznamujeme, že Vám budú vrátené peniaze za neodučené hodiny jednotlivých prípravných kurzov. Spôsob a termín vrátenia peňazí závisia od ďalších rozhodnutí ÚVZ SR. Bližšie informácie budú včas zverejnené na stránke školy.

Rada OZ KLUB SPŠ JM
Dátum publikovania 21.4.2020

 

!!!Tu pokračuje STARÝ OZNAM!!!

Občianske združenie Klub SPŠ Jozefa Murgaša organizuje prípravné kurzy zo SJL a MAT na prijímacie skúšky pre školský rok 2020/2021.

Utorok (SJL) 15:30-17:00 Streda (MAT) 15:30-17:00 Sobota (SJL, MAT) 9:00-12:30
4.2.2020 5.2.2020 8.2.2020
11.2.2020 12.2.2020 15.2.2020
18.2.2020 19.2.2020 22.2.2020
3.3.2020 4.3.2020 7.3.2020
10.3.2020 11.3.2020 14.3.2020
17.3.2020 18.3.2020 21.3.2020
24.3.2020 25.3.2020 28.3.2020
31.3.2020 1.4.2020 4.4.2020
7.4.2020 8.4.2020 9.4.2020 (štvrtok)
21.4.2020 22.4.2020 18.4.2020

 

  • Prihlásiť sa môžete do 3.2.2020 na študijnom oddelení školy na tel. č. 048 472 33 15, kde získate aj ďalšie informácie.
  • Zápis na kurzy so zaplatením poplatku bude 4.2.2020 o 15:00 v učebni A2-102 alebo pred začiatkom jednotlivých kurzov.
  • Jarné prázdniny: 24. – 28.2.2020
  • Veľkonočné prázdniny: 9.4. – 14.4.2020
  • Simulované prijímacie skúšky: 25.4.2020
  • Prijímacie skúšky: 11.5., 14.5.2020
  • Poplatok je 60 € za každý predmet.
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu