Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie bronco billys casino http://spsjm.sk/pala-casino-restaurants/ carter casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Simulované prijímacie skúšky 2020

Simulované prijímacie skúšky 2020

Dňa 25.4.2020 (sobota) o 8:30 hod. sa budú konať na našej škole SIMULOVANÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na študijnom oddelení školy na telefónnom čísle 048/472 33 15.

Časový harmonogram:
8:30 hod.– 09:00 hod. administrácia simulovaných prijímacích skúšok
9:00 hod.– 10:00 hod. test z matematiky
10:00 hod.– 10:15 hod. prestávka
10:15 hod.– 11:15 hod. test zo slovenského jazyka a literatúry
11:30 hod. vyhodnotenie výsledkov testovania v skupinách na základe záujmu žiakov

 

PaedDr. Soňa Chrenková

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu