Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Simulované prijímacie skúšky 2019

Simulované prijímacie skúšky 2019

Dňa 4.5.2019 (sobota) o 8:30 hod. sa budú konať na našej škole SIMULOVANÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na študijnom oddelení školy na telefónnom čísle 048/472 33 15.

Časový harmonogram:
8:30 hod.– 09:00 hod. administrácia simulovaných prijímacích skúšok
9:00 hod.– 10:00 hod. test z matematiky
10:00 hod.– 10:15 hod. prestávka
10:15 hod.– 11:15 hod. test zo slovenského jazyka a literatúry
11:30 hod. vyhodnotenie výsledkov testovania v skupinách na základe záujmu žiakov

 

Poplatok za testovanie je 5 eur za každý predmet.

PaedDr. Soňa Chrenková

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu