Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie saipan casino bay mills casino double down casino 5 million free chips seneca falls casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Projekt populas 2

PROJEKT POPULAS 2

Spolupráca s Technickou univerzitou v Žiline pokračuje. 7.marca 2017 sa uskutočnila na Murgaške prezentácia Projektu POPULAS – popularizácia vedy a techniky. Na prezentácii sa aktívne zúčastnilo 90 žiakov 3. a 4. ročníka. Podujatie bolo rozdelené do dvoch častí – teoretické prednášky boli v aule a následne si žiaci mohli odskúšať praktické ukážky priamo na 6 pracoviskách. Lektormi boli pedagógovia z Katedry multimédií a informačno – komunikačných technológií, ktorí veľmi ochotne odpovedali na dotazy žiakov a umožnili im vyskúšať si prakticky jednotlivé úlohy.

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu