Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie cafe casino bonus http://spsjm.sk/treasure-island-hotel--casino/ http://spsjm.sk/high-five-casino/ las vegas hotels without casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Rozlúčka s maturantmi 2020

Rozlúčka s maturantmi 2020

 

Blahoželáme všetkým úspešným absolventom Murgašky v školskom roku 2019/2020.

Je to výnimočný rok, aktuálna mimoriadna situácia Vám nedala príležitosť sedieť za zeleným stolom, nezažili ste to napätie a nevyskúšali ste si prejsť záťažovou situáciou, akou maturita bezpochyby je. Nedostali ste príležitosť obhájiť svoje vedomosti a zručnosti. Aj napriek tomu ste zmaturovali.

V tomto období sa každoročne koná rozlúčka s absolventmi, Murgašákmi. Žiaľ aj o túto spoločenskú udalosť ste prišli a nie je možné ani vyrobiť spoločnú fotografiu úspešných absolventov Strednej priemyselnej školy 2019/2020.

Ako spomienku zverejňujeme aspoň fotky vyzdobených dverí, cez ktoré ste dennodenne vstupovali do tried.

Prajeme Vám pevné zdravie pri plnení životných snov.

Vedenie SPŠ Jozefa Murgaša

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu