Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Rozšírenie zoznamu prijatých uchádzačov

Rozšírenie zoznamu prijatých uchádzačov

Vzhľadom nato, že sa po prijímacích skúškach nezapísal dostatočný počet uchádzačov, posúva sa poradie prijatých uchádzačov nasledovne (Zápis prijatých uchádzačov prebieha od 21. 5. 2018 do 24. 5. 2018):

Zápis prijatých uchádzačov prebieha od 21. 5. 2018 do 24. 5. 2018

Odpovedaj

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu