Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Náhradný rozvrh pre 1. ročníky od 28.5. do 31.5.

Náhradný rozvrh pre 1. ročníky od 28.5. do 31.5.

Účasť žiakov prvého ročníka na English week – výber žiakov z I.A, I.B a I.D
I.B a I.D sa spájajú a učia sa podľa náhradného rozvrhu I.B
28.5. začína vyučovanie druhou hodinou

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu