Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie chumash casino promotions http://spsjm.sk/hard-rock-casino-northfield/ beach casino casino in raleigh nc
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Školská jedáleň

Školská jedáleň

Nové ceny platia od 31.1.2023

Stravovanie je poskytované v školskej jedálni, v samostatnej budove. Strava je poskytovaná pre študentov a zamestnancov Strednej priemyselnej školy J. Murgaša, Katolíckeho gymnázia Š. Moysesa a cudzích stravníkov.

Prihlásenie a odhlásenie stravovníka

Prihlášku na stravu si vyzdvihnite ososbne v školskej jedálni

Odhlásenie sa zo stravovania Stiahni docx

Objednávanie stravy

Stravníci majú možnosť výberu z troch druhov jedál. Strava sa objednáva z aktuálneho jedálneho lístka prostredníctvom čipovej karty na objednávacom termináli umiestnenom v školskej jedálni, alebo prostredníctvom internetovej stránky http://jedalen.spsjm.sk. Objednanie obedu je možné najneskôr do 7:30 toho istého dňa v ktorý si objednávam obed.
Čipová karta slúži na objednávanie stravy a pre študentov SPŠ – J.M. aj na evidenciu dochádzky. Každý stravník má pridelené heslo a po prihlásení sa na http://jedalen.spsjm.sk si môže stravu objednať, stornovať, zadať alebo vybrať z burzy. K dispozícii je aj kontrola odberu stravy, prehľad platieb a zostatky kreditov.

Zrušenie a zmena stravy

Vyhlasovanie zo stravy je možné vykonávať deň vopred do 15:00 priamo na termináli v ŠJ, alebo cez http://jedalen.spsjm.sk do 7:30 nasledujúceho dňa.

Čas výdaja stravy

Pondelok – štvrtok 12:30 – 14:30
Piatok 12:00 – 14:00

Ceny obedov

 (Platné od 1.2.2023) Stravná jednotka
Žiaci do 15 rokov 2,57€
Žiaci nad 15 rokov 2,80€
Zamestnanci SPŠJM 1,59€
Cudzí stravníci 5,26€

Forma a termín platby

Prevodným príkazom na účet ŠJ. Termín platby do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca (august – máj). Platbu v hotovosti neakceptujeme. V prípade neuvedenia VS, alebo zle zadaného VS nebude platba pripísaná. Nevyčerpané kredity prechádzajú do ďalšieho mesiaca! Zostatky kreditov treba kontrolovať tak, aby nevznikali vysoké preplatky.

Účet školskej jedálne SK38 8180 0000 0070 0039 5016
Variabilný symbol kódové číslo stravníka (pridelené vedúcou ŠJ)
Konštantný symbol 0308
Správa pre prijímateľa priezvisko a meno stravníka

Kontakt

Šramová Eva – vedúca ŠJ
048/415 30 98 – kancelária
0940 982 402 – p.Bačíková
obrazokMailu

Jedáleň sa nachádza za budovou SPŠ – J. Murgaša.

Posledná aktualizácia stránky: 1.2023

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu