Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Školská jedáleň

Ketentuan penting dalam main golf merupakan memainkan suatu bola memakai stik golf dari area tee( teeing ground) ke dalam lubang dimulai dengan satu bogem mentah serta sebagian bogem mentah agen sbobet selanjutnya setimpal dengan ketentuan. Selanjutnya ini metode main golf dasar saat sebelum mengawali buat main golf. Serta silahkan dibaca dengan saksama pula diperktikan dilapangan biar apa yang jadi tujuan dapat bepergian dengan bagus.

Gambling Online yakni tata cara terbaru dalam bermain gambling disaat ini, Program kita yakni Agen bola, yakni sesuatu website online terbaik Agen bola dan paling banyak yang mengenakan uang asli dan terpercaya di berbagai negara, sekaligus jadi sesuatu website gambling yang legal. penjudi Agen bola yakni konsumen yang akan selalu kita prioritas kan dan jadi support layanan Agen bola terpercaya berarti dari kita. Kalian dapat menghasilkan banyak jenis permainan di website Agen bola kita sejenis gambling bola atau pula kasino online sebenernya ada banyak lagi apabila kalian mau silahkan kalian buka situsnya sendiri di Agen bola, Tujuan kita ialah jadi sesuatu website yang dipercayai oleh berbagai konsumen di seluruh dunia, menanti mengharap apa lagi langsung saja memo di Agen bola

Školská jedáleň

Stravovanie je poskytované v školskej jedálni, v samostatnej budove. Strava je poskytovaná pre študentov a zamestnancov Strednej priemyselnej školy J. Murgaša, Katolíckeho gymnázia Š. Moysesa a cudzích stravníkov.

Objednávanie stravy

Stravníci majú možnosť výberu z troch druhov jedál. Strava sa objednáva z aktuálneho jedálneho lístka prostredníctvom čipovej karty na objednávacom termináli umiestnenom v školskej jedálni, alebo prostredníctvom internetovej stránky http://jedalen.spsjm.sk. Objednanie obedu je možné najneskôr do 7:30 toho istého dňa v ktorý si objednávam obed.
Čipová karta v cene 5 € slúži na objednávanie stravy a pre študentov SPŠ – J.M. aj na evidenciu dochádzky. Každý stravník má pridelené heslo a po prihlásení sa na http://jedalen.spsjm.sk si môže stravu objednať, stornovať, zadať alebo vybrať z burzy. K dispozícii je aj kontrola odberu stravy, prehľad platieb a zostatky kreditov.

Zrušenie a zmena stravy

Vyhlasovanie zo stravy je možné vykonávať deň vopred do 15:00 priamo na termináli v ŠJ, alebo cez http://jedalen.spsjm.sk do 7:30 nasledujúceho dňa.

Čas výdaja stravy

Pondelok – štvrtok 12:45 – 14:45
Piatok 12:00 – 14:00

Ceny obedov

 (Platné od 1.9.2019) Stravná jednotka
Žiaci do 15 rokov 1,77€
Žiaci nad 15 rokov 1,46€
Zamestnanci SPŠJM 1,08€
Cudzí stravníci 2,86€

Forma a termín platby

Prevodným príkazom na účet ŠJ. Termín platby do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca (august – máj). Platbu v hotovosti neakceptujeme. V prípade neuvedenia VS, alebo zle zadaného VS nebude platba pripísaná. Nevyčerpané kredity prechádzajú do ďalšieho mesiaca! Zostatky kreditov treba kontrolovať tak, aby nevznikali vysoké preplatky.

Účet školskej jedálne SK38 8180 0000 0070 0039 5016
Variabilný symbol kódové číslo stravníka (pridelené vedúcou ŠJ)
Konštantný symbol 0308
Správa pre prijímateľa priezvisko a meno stravníka

Kontakt

Šramová Eva – vedúca ŠJ
048/415 30 98 – kancelária
jedalen(at)spsjm.sk

Jedáleň sa nachádza za budovou SPŠ – J. Murgaša.

Posledná aktualizácia stránky: 1.2.2018

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu