Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie chester casino intertops casino four winds casino resort choctaw casino buffet
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

 

Dňa 10.11.2022 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov zo všetkých ročníkov. V písomnej časti si mali žiaci možnosť otestovať svoje lexikálne a gramatické vedomosti a zručnosti, a rovnako aj počúvanie a čítanie s porozumením.

Do ústnej časti postúpilo sedem žiakov. Žiaci mali v rámci ústneho kola opísať obrázok, príp. vymyslieť príbeh. Potom nasledovalo voľné rozprávanie. Žiaci sa mali vyjadriť k aktuálnym spoločenským témam: ochrana životného prostredia, výhody a nevýhody elektromobilov. Naši žiaci sa dokázali popasovať aj s takýmito náročnými témami a čo viac, zistili sme, že sa aktívne podieľajú na ochrane životného prostredia a jeho zveľaďovaní.

Ústna časť ONJ rozhodla o víťazovi, ktorým sa stal Samuel Sekereš z III.C, na 2. mieste skončil Marek Husenica z III.C a 3. miesto patrí Dávidovi Pircherovi z III.E. Do Okresného kola ONJ postupujú dvaja žiaci – Samuel Sekereš a Marek Husenica.

Výhercom gratulujeme a dúfame, že nás budú úspešne reprezentovať aj v ďalšom kole.

Mgr. Patrícia Škultétyová

 

 

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu