Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Školské kolo SOČ

Školské kolo SOČ

 

Dňa 27.2.2019 sa v priestoroch našej školy konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Školského kola sa zúčastnilo 41 žiakov v pôvodných štyroch kategóriách. Žiaci ukázali svoje schopnosti, talent, nápaditosť a kreativitu. Nebola to ľahká úloha, pre niektorých to bolo prvý krát prezentovať svoju prácu pred obecenstvom. Všetci to úspešne zvládli. Tento rok bolo ťažké práce zaradiť do vhodnej kategórie. Dve komisie sa rozhodli, že preradia práce do ďalších kategórií a tým rozšírime rady účastníkov krajského kola SOČ. Sú to kategórie : Životné prostredie, geografia a geológia,
Strojárstvo, hutníctvo, doprava
Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

Prví dvaja žiaci v každej kategórií nás budú reprezentovať na Krajskom kole SOČ, ktoré sa bude konať 5.apríla 2019 vo Zvolene.
Kategória 1 : Voľný čas
1. miesto Diana Podlesná 4.F „Záchranári“
2. miesto Melánia Ďuríková 4.F „Publikácia o Banskej Bystrici“
3. miesto Martin Samek 4.F „Virtuálna prehliadka školy“

Kategória 05 : Životné prostredie, geografia, geológia
1. miesto Dorota Demčáková 4.F „Enviromentalistika“

Kategória 09: Strojárstvo, hutníctvo, doprava
1. miesto Ivan Chlebničan 4.E „Simulácia výrobnej linky“

Kategória 11 : Informatika
1. miesto Tibor Dulovec 4.A „Mobilná aplikácia Citáty dňa“
2. miesto Daniel Krátky 4.C „Evolučný simulátor“
3. miesto Filip Turek 4.F „Svet kávy“

Kategória 12 : Elektrotechnika a hardware
1. miesto Bohuslav Ježík 4.E „Riadiaca jednotka (model tanku)“
2. miesto Daniek Haluška 4.A „Zosilňovač FET 2x100V“
3. miesto Adam Gubán 4.C „Stabilizovaný zdroj“
Sebastián Zelienka 4.E „Elektrický bicykel s rekuperáciou“

Kategória 14 : Tvorba učebných pomôcok, didaktické technlógie
1. miesto Matúš Hudec 4.D „Riadenie hladiny vody v nádrži pomocou PLC“
2. miesto Lenka Filkorová 4.C „Inteligentné ovládanie osvetlenia a žalúzií“
3. miesto Martin Príč 4.D „Model – svetelná križovatka riadený arduinom“

Kategória 16 : Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
1. miesto Adam Ivan Kriška „Straty a nálezy“

Ďakujem všetkým za účasť a výhercom blahoželám.

Ing. Miroslava Guzlejová
metodik SOČ
 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu