Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie black river falls casino sunscape curacao resort spa & casino planet seven casino mill bay casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Skúšky odbornej elektrotechnickej spôsobilosti – keď maturitná skúška nestačí

Skúšky odbornej elektrotechnickej spôsobilosti – keď maturitná skúška nestačí

 

Absolventi študijného odboru 2675 M elektrotechnika sa aj po úspešnom zvádnutí maturitnej skúšky vrátili do lavíc, aby absolvovali ďalšiu skúšku.

Na to, aby mohli pracovať v profesiách, ktoré súvisia s predmetom ich štúdia, potrebujú mať okrem maturitného vysvedčenia aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre rôzne stupne odbornej spôsobilosti v zmysle Vyhlášky číslo 508/2009 Z. z. §21 Elektrotechnik.

Výhodou pre žiakov a žiačky našej školy je, že škola je držiteľkou oprávnenia na vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti pre rôzne typy napätia a triedy objektov, ako aj aktualizáciu týchto skúšok. Absolventi a absolventky Murgašky skúšky konajú za zvýhodnených finančných podmienok v porovnaní s cenami komerčných firiem ponúkajúcich obdobné certifikáty.

Po absolvovaní odborného poučenia, v rozsahu 21 hodín, vykonali skúšku odbornej spôsobilosti v zmysle Vyhlášky č.356/2007 Z. z., MPSVaR SR. Z celkového počtu 60 absolventov študijného odboru elektrotechnika, ktorí mohli takúto skúšku vykonať, možnosť využilo 51 žiakov. Všetci úspešne.

Prajeme im veľa úspechov v profesionálnom živote.

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu