Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie graton casino bus wizbet casino http://spsjm.sk/mandarin-palace-casino/ free casino bonus
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Skúšky odbornej spôsobilosti ELE

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SKÚŠOK ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI §21 ELEKTROTECHNIK

študijného odboru 2675 M elektrotechnika

 

Skúšky odbornej spôsobilosti vykoná komisia v zložení :

 • predseda Ing. Július Kostolný – §24
 • člen Ing. Martin Šušota, Ph.D. – §22
 • člen Ing. Dominik Šmondrk – §23

Harmonogram :

 1. Vyzdvihnutie dokumentov potrebných ku skúške / žiadosť a lekársky posudok /, v termíne od 13.5. do 16.5. 2019 u Ing. Kostolný, Ing. Šušota
 2. Zaplatenie poplatku 30Eur
 3. Termín preskúšania :
  • Riadny termín:
   • písomné testy – 3.6. 2019 o 10.30 hodine Aula školy
   • Ústna odpoveď – 3.6. 2019 od 12.00 a 5.6.2019 od 07.45 do 10.30 hod – učebňa č.027
  • Opravný termín : 10.6.2019 od 10.30 hod – učebňa číslo 027

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu