Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

SPŠ Jozefa Murgaša na medzinárodnom semifinále First Lego League v Lodži (Poľsko)

SPŠ Jozefa Murgaša na medzinárodnom semifinále First Lego League v Lodži (Poľsko)

Po predchádzajúcom úspechu v regionálnom kole sa naša iniciatíva zamerala na získavanie sponzorov a na vylepšenie technického riešenia robotov na účasť v medzinárodnom kole. Súťaž FLL súvisí s Legom len polovične – druhú polovicu tvorí vypracovanie pomerne náročného projektu na zadanú tému, ktorá nijako nesúvisí s Legom ani robotikou). Tento súťažný rok ňou bola Hydrodynamika. Po skúsenostiach v regionálnom kole a identifikácii viacerých konkurentov s podobnou podtémou sme sa rozhodli upraviť projekt tak, aby sme nemali takú silnú konkurenciu. Projekt vypracovali žiaci Samuel Ďuriš (1.C), Adam Kocian (1.B) a Radovan Bulla (1.B). Je nutné poznamenať, že náklady na celú súťaž (rovnako ako na vypracovanie celého projektu) si hradí účastník súťaže sám a bez nájdenia a podpory dostatočného počtu sponzorov by nebolo možné v súťaži pokračovať. Týmto ďakujeme hlavným sponzorom: firme GAMO Banská Bystrica, spoločnosti VEOLIA Banská Bystrica, spoločnosti ŽELPO – Železiarne Podbrezová a tiež bratislavskej firme ESET.

Hlavní technici robota, Matej Kliment (1.C) a Roman Lenhard (1.B), zdokonaľovali robota tak, aby získali ďalšie body splnením takmer všetkých prekážkových úloh, ktoré sme pre regionálne kolo nestihli vypracovať (bolo ich však stále dostatok na získanie prvého miesta). Jednou z perličiek bola napríklad komplikovaná úloha spočívajúca v zaliatí kvetinky vodou. Zvädnutú kvetinku bolo následne potrebné zodvihnúť a ďalšiu kvapku vody umiestniť do jej okvetia. Pri limitnom počte motorov a senzorov (4 a 4), ktoré navyše museli splniť aj mnoho ďalších úloh, sa zdala táto úloha snáď nerealizovateľná. Vďaka skutočne prefíkaným a technicky elegantným nápadom konštruktérov robota (Matej Kliment a Roman Lenhard) sa spoľahlivo darilo vyriešiť na našej testovacej dráhe (B-104) aj túto úlohu (pozn. odľahčená elegantná konštrukcia neskôr zaujala aj porotu).

Následne sa náš tím zúčastnil na medzinárodnom semifinále First Lego League v Lodži (Poľsko). Spolu si zasúťažilo 27 tímov z rôznych krajín juhovýchodnej Európy, aby zabojovali o postup na svetové finále v Nemecku. Atmosféra v areáli niekoľko kilometrov veľkej technickej univerzity v Lodži bola úžasným zážitkom. Naše vyhliadky na postup boli silne nádejné. Až do okamihu, kedy došlo k odhaleniu poškodenia internej štruktúry programu (vrátane záložných programov). Čiastočnou záchranou situácie bolo použitie predchádzajúcich verzií, ktoré ale neboli natoľko dokonalé, aby nám umožnili postup do svetového finále. Veľkou snahou a bojom o záchranu situácie sa však podarilo obhájiť slušné 17. miesto.

Aktivity tímu tým nekončia a môžu pozvoľna – hneď po vyhlásení témy projektu – začať prípravy na budúci rok. Tím zároveň pokračuje v príprave na ďalšie robotické súťaže (Robocup). Vítame všetkých žiakov – priaznivcov robotiky – na prípravách v B-104.

 

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu