Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie station casino rewards gold coast casino casino near louisville http://spsjm.sk/l-auberge-casino--hotel/
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

SOČ – celoštátna prehliadka 39. ročníka

Stredoškolská odborná činnosť – celoštátna prehliadka 39. ročníka

V dňoch 25. až 28. apríla 2017 sa v priestoroch dvoch banskobystrických škôl uskutočnila celoštátna prehliadka 39. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša a Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 otvorila svoje brány žiakom z celého Slovenska, aby mohli prezentovať svoje vedomosti v sedemnástich kategóriách.

Organizátormi súťaže boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  a Štátny inštitút odborného vzdelávania. Projekt SOČ patrí k najvýznamnejším súťažiam svojho druhu a každoročne sa ho zúčastňuje niekoľko tisíc žiakov. Členovia jednotlivých hodnotiacich komisií vyberali víťazov v spoločenskovedných, prírodovedných i technických odboroch.

Okrem toho, že nadaní žiaci mohli nadviazať kontakty s rovesníkmi v rámci svojej záujmovej činnosti, mali tiež možnosť stretnúť sa s učiteľmi z vysokých škôl aj s úspešnými profesionálmi v rôznych odboroch. Ich snaha získavať nové poznatky a vedieť ich uplatniť v praxi ich predurčuje na správny výber ďalšieho štúdia i na presadenie v náročnom zamestnaní.

Stredoškolská odborná činnosť dáva priestor vyniknúť talentovaným mladým ľuďom. Sú dôkazom, že naše školstvo sa vyznačuje kvalitným prístupom, inovatívnymi metódami a podnetnými aktivitami. Konkurencia v súťaži bola určite silná, ale o to väčšia bola i motivácia účastníkov umiestniť sa na najvyšších priečkach. Banská Bystrica, srdce Slovenska, sa tak stala na niekoľko dní aj centrom najšikovnejších žiakov stredných škôl.

Ing. Jana Lubyová

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu