Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Konzultačné hodiny pre rodičov

Konzultačné hodiny pre rodičov

Na základe rozhodnutia vedenia školy má každý rodič možnosť konzultovať s triednym učiteľom alebo s ktorýmkoľvek vyučujúcim počas konzultačných hodín. Konzultácie bude mať každý vyučujúci minimálne dvakrát v mesiaci. Prvý termín v mesiaci je prvá streda. V prípade, že vyučujúci tento deň nebude prítomný v práci, určí si náhradný termín.

Návod, ako sa môžete prihlásiť na konzultáciu.

Uložiť

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu