Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/cherokee-casino-ok/ http://spsjm.sk/turtle-lake-casino-wi/ riverside casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Maturitná skúška 2020

Maturitná skúška 2020

 

Prihlásiť sa je možné len v škole:
na školskom PC v počítačovej učebni alebo na školskej wifi na adrese pcoz.spsjm.eu/,

Harmonogram PČOZ MS 2020
Zoznam konzultantov PČOZ MS 2020
Témy PČOZ MS forma b) (nepovinné, môže byť aj vlastná)
(STARÉ) Zoznam konzultantov a prihláška na formu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky na rok 2019.

Dokument Link
PČOZ forma b – Pokyny pre písanie dokumentácie 2020 Stiahni DOCX
PČOZ MS 2020 – Zoznam tém Stiahni PDF
Témy na opakovanie TČOZ, Základné odborné predmety – IST Stiahni DOCX
Témy na opakovanie TČOZ, Základné odborné predmety – ELE Stiahni DOCX
Témy na opakovanie PČOZ forma A – IST Stiahni DOCX
Témy na opakovanie PČOZ forma A – ELE Stiahni DOCX
Obsahové vzdelávacie štandardy zo SJL Stiahni PDF
Tematické okruhy maturitných zadaní SJL Stiahni DOC

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu