Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/cherokee-casino-ok/ http://spsjm.sk/turtle-lake-casino-wi/ riverside casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Maturitná skúška 2022

Maturitná skúška 2023

Vážení a milí maturanti, na tejto stánke nájdete dokumenty k maturitnej skúške(ďalej MS).

Základné informácie k MS 2023

Odoslaním prihlášky ste deklarovali, že ste oboznámení a súhlasíte so všetkým, uvedeným v dokumente Metodické usmernenie č.1/2022

Parktická časť odbornej zložky (PČOZ)

Ústna forma internej časti (ÚFIČ)Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu