Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Maturitná skúška 2020

Maturitná skúška 2020

 

Prihlásiť sa je možné len v škole:
na školskom PC v počítačovej učebni alebo na školskej wifi na adrese pcoz.spsjm.eu/,

Harmonogram PČOZ MS 2020
Zoznam konzultantov PČOZ MS 2020
Témy PČOZ MS forma b) (nepovinné, môže byť aj vlastná)
(STARÉ) Zoznam konzultantov a prihláška na formu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky na rok 2019.

Dokument Link
PČOZ forma b – Pokyny pre písanie dokumentácie 2020 Stiahni DOCX
PČOZ MS 2020 – Zoznam tém Stiahni PDF
Témy na opakovanie TČOZ, Základné odborné predmety – IST Stiahni DOCX
Témy na opakovanie TČOZ, Základné odborné predmety – ELE Stiahni DOCX
Témy na opakovanie PČOZ forma A – IST Stiahni DOCX
Témy na opakovanie PČOZ forma A – ELE Stiahni DOCX
Tematické okruhy maturitných zadaní SJL Stiahni DOC

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu