Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/cherokee-casino-ok/ http://spsjm.sk/turtle-lake-casino-wi/ riverside casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Maturitná skúška 2022

Maturitná skúška 2023

Vážení maturanti, na tejto stánke nájdete dokumenty k maturitnej skúške.

V dňoch 19. a 20.10.2022 (streda, štvrtok) bude prebiehať prihlasovanie na formu PČOZ MS. Odoslaním prihlášky deklarujete, že ste oboznámení a súhlasíte so všetkým, uvedeným v dokumente Metodické usmernenie č.1/2022

Zoznam konzultantov: Zoznam_konzultantov_2023.pdf

Prihlasovací formulár: https://forms.gle/AkDjUF9WQaUSSg9F8
Parktická časť odbornej zložky (PČOZ)

Ústna forma internej časti (ÚFIČ)

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu