Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Organizácia školského roka 2018/2019

Ketentuan penting dalam main golf merupakan memainkan suatu bola memakai stik golf dari area tee( teeing ground) ke dalam lubang dimulai dengan satu bogem mentah serta sebagian bogem mentah agen sbobet selanjutnya setimpal dengan ketentuan. Selanjutnya ini metode main golf dasar saat sebelum mengawali buat main golf. Serta silahkan dibaca dengan saksama pula diperktikan dilapangan biar apa yang jadi tujuan dapat bepergian dengan bagus.

Gambling Online yakni tata cara terbaru dalam bermain gambling disaat ini, Program kita yakni Agen bola, yakni sesuatu website online terbaik Agen bola dan paling banyak yang mengenakan uang asli dan terpercaya di berbagai negara, sekaligus jadi sesuatu website gambling yang legal. penjudi Agen bola yakni konsumen yang akan selalu kita prioritas kan dan jadi support layanan Agen bola terpercaya berarti dari kita. Kalian dapat menghasilkan banyak jenis permainan di website Agen bola kita sejenis gambling bola atau pula kasino online sebenernya ada banyak lagi apabila kalian mau silahkan kalian buka situsnya sendiri di Agen bola, Tujuan kita ialah jadi sesuatu website yang dipercayai oleh berbagai konsumen di seluruh dunia, menanti mengharap apa lagi langsung saja memo di Agen bola

Organizácia školského roka 2019/2020

1. 9. 2019 začiatok  školského roka
2. 9. 2019 začiatok vyučovania – slávnostné otvorenie  šk. roka
4. – 5. 9. 2019 opravný termín – PČOZ a TČOZ MS
9. – 13. 9. 2019 adaptačný kurz I. ročník
27. 9. 2019 plenárna schôdza RZ
30. – 31. 10. 2019 jesenné prázdniny
20. 11. 2019 priebežné hodnotenie študijných výsledkov
29. 11. 2019 slávnostná akadémia k 100. výročiu školy
17. 12. 2019 deň otvorených dverí
18. 12. 2019 Murgaška má talent
23. 12. 2019 – 7. 1. 2020 vianočné  prázdniny
29. 1. 2020 polročná klasifikačná porada
31. 1. 2020 koniec prvého polroka, vydávanie vysvedčení
3. 2. 2020 polročné prázdniny
4. 2. 2020 začiatok druhého polroka
24. 2. – 28. 2. 2020 jarné prázdniny
12. 3. 2020 školské kolo súťaže SOČ
17. 3. 2020 EČ a PFIČ  maturitnej skúšky zo SJL
18. 3. 2020 EČ a PFIČ  maturitnej skúšky z cudzích jazykov
19. 3. 2020 EČ a PFIČ  maturitnej skúšky z MAT
31. 3. – 3. 4. 2020 náhradný termín externej maturitnej skúšky
1. 4. 2020 priebežné hodnotenie študijných výsledkov
2. 4. 2020 triedne schôdze RZ
9. – 14. 4. 2020 veľkonočné prázdniny
21. – 23. 4. 2020 praktická časť maturitnej skúšky
11. 5. a 14. 5. 2020 prijímacie skúšky do I. roč. pre šk. rok 2020/21
18. 5. – 29. 5. 2020 ústne maturitné skúšky
18. 5. – 29. 5. 2020 prax žiakov II. a III. ročníka
24. 6. 2020 klasifikačná porada
30. 6. 2020 koniec druhého polroka, vydávane vysvedčení

V Banskej Bystrici 19.8.2019, Ing. Kamil Kordík, riaditeľ školy

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu