Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie lodge casino buffet http://spsjm.sk/caesars-windsor-casino/ http://spsjm.sk/the-mirage-casino/
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Organizácia školského roka 2018/2019

Organizácia školského roka 2019/2020

1. 9. 2019 začiatok  školského roka
2. 9. 2019 začiatok vyučovania – slávnostné otvorenie  šk. roka
4. – 5. 9. 2019 opravný termín – PČOZ a TČOZ MS
9. – 13. 9. 2019 adaptačný kurz I. ročník
27. 9. 2019 plenárna schôdza RZ
30. – 31. 10. 2019 jesenné prázdniny
20. 11. 2019 priebežné hodnotenie študijných výsledkov
29. 11. 2019 slávnostná akadémia k 100. výročiu školy
17. 12. 2019 deň otvorených dverí
18. 12. 2019 Murgaška má talent
23. 12. 2019 – 7. 1. 2020 vianočné  prázdniny
29. 1. 2020 polročná klasifikačná porada
31. 1. 2020 koniec prvého polroka, vydávanie vysvedčení
3. 2. 2020 polročné prázdniny
4. 2. 2020 začiatok druhého polroka
24. 2. – 28. 2. 2020 jarné prázdniny
10. 3. 2020 školské kolo súťaže SOČ
17. 3. 2020 EČ a PFIČ  maturitnej skúšky zo SJL
18. 3. 2020 EČ a PFIČ  maturitnej skúšky z cudzích jazykov
19. 3. 2020 EČ a PFIČ  maturitnej skúšky z MAT
31. 3. – 3. 4. 2020 náhradný termín externej maturitnej skúšky
1. 4. 2020 priebežné hodnotenie študijných výsledkov
2. 4. 2020 triedne schôdze RZ
9. – 14. 4. 2020 veľkonočné prázdniny
21. – 23. 4. 2020 praktická časť maturitnej skúšky
11. 5. a 14. 5. 2020 prijímacie skúšky do I. roč. pre šk. rok 2020/21
18. 5. – 29. 5. 2020 ústne maturitné skúšky
18. 5. – 29. 5. 2020 prax žiakov II. a III. ročníka
24. 6. 2020 klasifikačná porada
30. 6. 2020 koniec druhého polroka, vydávane vysvedčení

V Banskej Bystrici 19.8.2019, Ing. Kamil Kordík, riaditeľ školy

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu