Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie alton belle casino the casino at dania beach http://spsjm.sk/sandia-casino-concerts/
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Predmetové komisie

Predmetové komisie

Na škole pracujú nasledovné predmetové komisie a ich vedúci.

  • PK jazyk a komunikácia – PaedDr. Soňa Chrenková
  • PK prírodovedných predmetov – Mgr. Ján Zvara
  • PK informačných a sieťových technológií – Ing. Miroslava Guzlejová
  • PK elektrotechniky – Ing. Július Kostolný
  • PK inteligentných technológií – Ing. Jozef Dokoupil
  • PK multimédií – Mgr. art. Dana Iliašová Mazalová, ArtD.
  • Koordinátor prevencie – Mgr. Barbora Bystrianska
  • Koordinátor finančnej gramotnosti – Ing. Jana Lubyová

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu