Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Cudzie jazyky

Predmetová komisia: Cudzie jazyky

Vedúci:
Mgr. Martin Mikuštiak
Členovia:
Mgr. Anna Čupková
Mgr. Mária Hromadová
Mgr. Martin Hrubala
Mgr. Erika Michalovičová
Mgr. Martin Mikuštiak
Mgr. Lívia Rapčanová
Mgr. Patrícia Richterová
Mgr. Pavol Schlank
Mgr. Stanislava Snopková
Mgr. Jana Sotáková
Mgr. Jana Šavoltová
Mgr. Ján Vinarčík

Aktualizované 8.9.2016

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu