Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/wildhorse-resort-and-casino/ win real money online casino directions to barona casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Priemyselná informatika a multimédiá

Predmetová komisia: Inteligentné technológie a multimédiá

Vedúci:
Mgr. Martin Janovec
Členovia:
Ing. Jozef Dokoupil
Mgr. Tomáš Gieci
Mgr. Mária Hromadová
Mgr. art. Dana Iliašová Mazalová, ArtD.
Mgr. Martin Janovec
Ing. Lada Kramárová
Ing. Ivan Lacek
Ing. Bohuslav Parobek
Ing. Anna Veselovská
Ing. Tatiana Vráblová
Ing. Juraj Žatko

Aktualizované 23.8.2019

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu