Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Prírodovedné predmety

Predmetová komisia: Prírodovedné predmety

Vedúci:
Mgr. Ján Zvara
Členovia:
Mgr. Jana Hajduková
Mgr. Alžbeta Medveďová, PhD.
Mgr. Dana Roháčová
Mgr. Ján Zvara

Aktualizované 8.9.2016

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu