Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/the-rivers-casino/ http://spsjm.sk/juegos-de-casino-gratis-tragamonedas/ renaissance aruba resort and casino hollywood casino events
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

2675 M elektrotechnika

Študijný odbor 2675 M elektrotechnika

Charakteristika študijného odboru:

  • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
  • obsah odborných predmetov pokrýva prakticky všetky oblasti technickej praxe v elektrotechnike a využívania IKT technológií, možnosť uplatnenia absolventov je veľmi široká
  • absolvent odboru elektrotechnika je dobre pripravený pre štúdium na všetkých univerzitách technického zamerania
  • obsah štúdia a profil absolventa si žiaci podľa záujmu môžu upraviť voľbou voliteľných predmetov a špecializovať sa v oblastiach:

priemyselná informatika

  • žiak získa poznatky z oblasti automatizácie, priemyselnej informatiky, robotiky, z riadenia technologických procesov, z návrhu a realizácie riadiacich systémov, z návrhu a realizácie elektronických bezpečnostných systémov

elektroenergetika

  • obsah odborných predmetov je zameraný na oblasti návrhu elektrických inštalácií, návrhu energetického riešenia inteligentných domov, prenosu údajov po energetických vedeniach, využití elektrickej energie pri osvetľovaní, vykurovaní. Absolvent sa uplatní pri návrhu a realizácii energetických sietí v bytových domoch a prevádzkach, pri marketingu elektrických zariadení

obrazová a zvuková technika

  • žiak získa potrebné vedomosti v oblasti aplikácií elektronických zariadení na využívaných na spracovanie obrazu a zvuku, pri obsluhe rozhlasových a televíznych štúdií, pri tvorbe multimediálnych aplikácií s využitím IKT technológií

informačné technológie a programovanie

  • obsah odborných predmetov je orientovaný na oblasť informatiky a IKT technológií, vytváranie aplikácií vo vyšších programovacích jazykoch C++, Java, vytváranie web aplikácií, spracovanie informácií

 

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu