Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

2675 M elektrotechnika

Ketentuan penting dalam main golf merupakan memainkan suatu bola memakai stik golf dari area tee( teeing ground) ke dalam lubang dimulai dengan satu bogem mentah serta sebagian bogem mentah agen sbobet selanjutnya setimpal dengan ketentuan. Selanjutnya ini metode main golf dasar saat sebelum mengawali buat main golf. Serta silahkan dibaca dengan saksama pula diperktikan dilapangan biar apa yang jadi tujuan dapat bepergian dengan bagus.

Gambling Online yakni tata cara terbaru dalam bermain gambling disaat ini, Program kita yakni Agen bola, yakni sesuatu website online terbaik Agen bola dan paling banyak yang mengenakan uang asli dan terpercaya di berbagai negara, sekaligus jadi sesuatu website gambling yang legal. penjudi Agen bola yakni konsumen yang akan selalu kita prioritas kan dan jadi support layanan Agen bola terpercaya berarti dari kita. Kalian dapat menghasilkan banyak jenis permainan di website Agen bola kita sejenis gambling bola atau pula kasino online sebenernya ada banyak lagi apabila kalian mau silahkan kalian buka situsnya sendiri di Agen bola, Tujuan kita ialah jadi sesuatu website yang dipercayai oleh berbagai konsumen di seluruh dunia, menanti mengharap apa lagi langsung saja memo di Agen bola

Študijný odbor 2675 M elektrotechnika

Charakteristika študijného odboru:

  • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
  • obsah odborných predmetov pokrýva prakticky všetky oblasti technickej praxe v elektrotechnike a využívania IKT technológií, možnosť uplatnenia absolventov je veľmi široká
  • absolvent odboru elektrotechnika je dobre pripravený pre štúdium na všetkých univerzitách technického zamerania
  • obsah štúdia a profil absolventa si žiaci podľa záujmu môžu upraviť voľbou voliteľných predmetov a špecializovať sa v oblastiach:

priemyselná informatika

  • žiak získa poznatky z oblasti automatizácie, priemyselnej informatiky, robotiky, z riadenia technologických procesov, z návrhu a realizácie riadiacich systémov, z návrhu a realizácie elektronických bezpečnostných systémov

elektroenergetika

  • obsah odborných predmetov je zameraný na oblasti návrhu elektrických inštalácií, návrhu energetického riešenia inteligentných domov, prenosu údajov po energetických vedeniach, využití elektrickej energie pri osvetľovaní, vykurovaní. Absolvent sa uplatní pri návrhu a realizácii energetických sietí v bytových domoch a prevádzkach, pri marketingu elektrických zariadení

obrazová a zvuková technika

  • žiak získa potrebné vedomosti v oblasti aplikácií elektronických zariadení na využívaných na spracovanie obrazu a zvuku, pri obsluhe rozhlasových a televíznych štúdií, pri tvorbe multimediálnych aplikácií s využitím IKT technológií

informačné technológie a programovanie

  • obsah odborných predmetov je orientovaný na oblasť informatiky a IKT technológií, vytváranie aplikácií vo vyšších programovacích jazykoch C++, Java, vytváranie web aplikácií, spracovanie informácií

 

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu