Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie valley view casino san diego http://spsjm.sk/delago-casino/ casino guitars http://spsjm.sk/double-down-casino-home-page/
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

2561 M informačné a sieťové technológie

Študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie

Charakteristika študijného odboru:

  • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
  • obsah odborných predmetov pokrýva oblasti technickej praxe v sieťových a serverových technológiách, možnosť uplatnenia absolventov je predovšetkým v oblasti IKT špecialistov, správcov počítačových sietí a serverov
  • absolvent odboru je dobre pripravený pre štúdium na všetkých univerzitách technického zamerania
  • štúdium je realizované v rámci projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie, projekt umožňuje pre žiakov dostupnosť najmodernejších technológií v oblasti informatiky
  • počas štúdia sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, ovládať technickú obsluhu PC, konfigurovať, inštalovať a udržiavať informačné, sieťové a serverové systémy, naučí sa pracovať s operačnými systémami, využívať diagnostické postupy pri odstraňovaní porúch v oblasti hardwaru, softwaru a počítačových sietí
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu