Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

3957 M multimédiá

Ketentuan penting dalam main golf merupakan memainkan suatu bola memakai stik golf dari area tee( teeing ground) ke dalam lubang dimulai dengan satu bogem mentah serta sebagian bogem mentah agen sbobet selanjutnya setimpal dengan ketentuan. Selanjutnya ini metode main golf dasar saat sebelum mengawali buat main golf. Serta silahkan dibaca dengan saksama pula diperktikan dilapangan biar apa yang jadi tujuan dapat bepergian dengan bagus.

Gambling Online yakni tata cara terbaru dalam bermain gambling disaat ini, Program kita yakni Agen bola, yakni sesuatu website online terbaik Agen bola dan paling banyak yang mengenakan uang asli dan terpercaya di berbagai negara, sekaligus jadi sesuatu website gambling yang legal. penjudi Agen bola yakni konsumen yang akan selalu kita prioritas kan dan jadi support layanan Agen bola terpercaya berarti dari kita. Kalian dapat menghasilkan banyak jenis permainan di website Agen bola kita sejenis gambling bola atau pula kasino online sebenernya ada banyak lagi apabila kalian mau silahkan kalian buka situsnya sendiri di Agen bola, Tujuan kita ialah jadi sesuatu website yang dipercayai oleh berbagai konsumen di seluruh dunia, menanti mengharap apa lagi langsung saja memo di Agen bola

Študijný odbor 2567 M / 3957 M multimédiá

Charakteristika študijného odboru:

  • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
  • obsah odborných predmetov pokrýva oblasti technickej praxe v realizácii multimediálnych aplikácií, snímania, digitalizácie a spracovania grafiky, obrazu, zvuku, webu, 3D modelov a animácií
  • absolvent odboru je dobre pripravený pre štúdium na všetkých univerzitách technického zamerania, prípadne umeleckého smeru
  • štúdium je realizované v rámci projektu experimentu schváleného MŠ SR a prebieha formou najmodernejších vyučovacích metód s využitím IKT, formou samostatných projektov žiak prakticky aplikuje vedomosti pri tvorbe multimediálnych produktov v oblasti spracovania textov, obrazov, zvuku, webu, modelov, animácií, syntetickej hudby a filmových efektov
  • počas štúdia sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, je spôsobilý sa uplatniť v komerčnej sfére v grafických, reklamných, reprodukčných, hudobných, rozhlasových a televíznych štúdiách, vo filme, pri tvorbe publikácií, materiálov pre e-learning a virtuálne vzdelávanie

Videoprezentácia odboru

Práce žiakov: Animácie 3D modelov

Práce žiakov: 3D modelovanie

Exkurzie a akcie

Osnovy a predmety odboru

Videoprezentácia celok

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu