Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/golden-west-casino/ st ignace casino http://spsjm.sk/firelake-casino-shawnee-ok/ gta casino update release
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Vizualizácia učebne Počítačovej grafiky, Modelovania a Animácií

Vizualizácia učebne Počítačovej grafiky, Modelovania a Animácií

 

Po presťahovaní učebne do nových priestorov na A2-102 som inšpirovaná učebňami školy s podobným zameraním prišla s nápadom, aby sme spolu so študentmi vytvorili návrh miestnosti, kde bude na prvý pohľad jasné, čo sa tam žiaci dokážu naučiť, aké zručnosti získajú, akí sú kreatívni, originálni a esteticky vnímaví.

Stanovili sme si nasledujúce ciele:

  • Navrhnúť dekoráciu stien
  • Navrhnúť police, vitríny, nástenky na výstavu študentských prác z grafiky a 3D modelovania
  • Navrhnúť oddelený priestor ako pracovisko pre 2D a 3D tlač študentských prác a získavanie skúsenosti s predtlačovou prípravou a tlačou
  • Vypracovať žiadosť o grant
  • Vypracovať 3D model učebne, aplikovať textúry podľa návrhu dekorácie stien
  • Vyrenderovať priestorové interaktívne video učebne

Manažmentu získavania rôznych nápadov a konceptov sa ujali Diana Podlesná a Melánia Ďuríková z 2. F. Spolu sme dobré idey vytriedili a skombinovali. Dievčatá prešli aj ponuky obchodov s nábytkom a vybrali vhodné police, vitríny a nástenky.

Výtvarný návrh zadnej steny je z umeleckej dielne Ivanky Štefánikovej, dekoračné prvky ďalších plôch pripravil Miroslav Suja obaja z 3.E. Podľa vzorkovníka farieb v Obi som vybrala základnú paletu farieb, ktorých sa obaja autori držali.

Paletu dostal aj autor 3D modelu učebne Martin Samek z 2.F, ktorý na modeli pracoval niekoľko týždňov, keďže počas práce sme upresňovali rozmiestnenie stolov, pozíciu tlačového pracoviska, rozmery a materiál oddeľovacej priečky. Vyrenderoval náhľady učebne z viacerých uhlov.

Paralelne prebiehali ďalšie aktivity – vypracovanie projektu pre žiadosť o grant od banky, ktorá ponúka takéto možnosti pre mladých designérov si vzala na starosť Ing. Tatiana Vráblová. V jej učebni zároveň prebieha náročný dvojtýždňový render animácie prechodu modelom učebne do 360°priestorového videa, ktorý vytvorili spoločne Matúš Maruniak a Martin Samek z 2.F.

Zároveň sme mali za úlohy pripraviť plagáty, ktoré by informovali o práci v multimediálnych predmetoch a slúžili ako dekorácie chodieb, ale aj novej učebne. Do práce na plagátoch som zapojila opäť žiakov zo všetkých ročníkov, ktorí dokázali s veľkým nasadením spolupracovať s mladšími aj staršími kolegami.

Do realizácie plagátov sa zapojili Jakub Šťavina, Miroslav Hazák, Alex Vicena z 3.E, Zuzka Schwarzová, Filip Turek, Jakub Króner, Matúš Maruniak, Martin Samek z 2.F, Martin Katriňák Juraj Dubovec z 1.F. Štvrtáci sa zapojili svojimi maturitnými prácami, ktoré tvorili bohatý zdroj materiálov.

Škola dodá počítače, s 8-jadrovými (virtuálne 16) procesormi a monitormi, ktoré budú grafikom vyhovovať.
Teraz netrpezlivo čakáme na rozhodnutie o pridelení grantu, ale všetky sponzorské príspevky sú vítané.
Tímy už majú pripravené montérky, kúpia sa farby a ide sa maľovanie stien. Držme palce.

Ing. Tatiana Vráblová

Uložiť

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu