Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Tlačivá

Tlačivá

Dokument Dátum publikácie Na stiahnutie
VVLK – Tlačivá na podpis 1.E, 1.F 6.2.2017 Stiahni DOCX
Žiadosť o potvrdenie doby štúdia 23.6.2016 Stiahni DOCX
Žiadosť o povolenie vykonať komisionálnu skúšku
Žiadosť o povolenie vykonať opravnú maturitnú skúšku
23.6.2016 Stiahni DOCX
Žiadosť o predčasné ukončenie štúdia 23.6.2016 Stiahni DOCX
Žiadosť o vystavenie odpisu maturitného vysvedčenia 23.6.2016 Stiahni DOCX
Žiadosť o vystavenie odpisu ročníkového vysvedčenia 23.6.2016 Stiahni DOCX
Žiadosť o vystavenie potvrdenia doby štúdia 23.6.2016 Stiahni DOCX
Prihláška PČOZ MUM žiak 2015-2016 20.10.2015 Stiahni PDF
Prihláška PČOZ IST žiak 2015-2016 20.10.2015 Stiahni PDF
Prihláška PČOZ ELE žiak 2015-2016 20.10.2015 Stiahni PDF
Návrh na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy Stiahni PDF

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu