Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Záujmové krúžky

Záujmové krúžky šk. rok 2017/2018

Názov záujmového krúžku Vedúci krúžku
Anglický jazyk Mgr. Ján Vinarčík
Anglické konverzácie Mgr. Lívia Rapčanová
Anglický jazyk pre 3. ročník Mgr. Jana Šavoltová
Angličtina pre maturantov – reálie Mgr. Jana Šavoltová
Angličtina pre slaboprospievajúcich Mgr. Stanislava Snopková
ARDUINO A ELEKTROTECHNIKA Mgr. Martin Janovec
Florbalový krúžok Mgr. Miroslava Solčianska
Fotografický krúžok Mgr. Peter Drienovský
Ja- sociálnopsychologický tréning Mgr. Martina Kalčoková
Kalistenika- cvičenie s vlastnou váhou Mgr. Martin Hrubala
Kreatívny audio-video krúžok Mgr. Matúš Čupka
Krúžok opravy elektrotechniky Ing. Juraj Žatko
Krúžok elektrotechnickej spôsobilosti Ing. Martin Šušota, PhD.
Matematika pre 2. ročník Mgr. Jana Hajduková
Matematika pre 2. a 3. ročník Mgr. Alžbeta Medveďová, PhD.
Matematika pre 3. a 4. ročník Mgr. Jana Hajduková
Matematika pre maturantov Mgr. Alžbeta Medveďová, PhD.
Nemecké reálie Mgr. Pavol Schlank
Posilňovanie a kondičná kulturistika Mgr. Martin Mikuštiak
Programovanie s Pantheonom- JAVA Ing. Ivan Koštiaľ
Programovanie s Pantheonom- PYTHON Ing. Peter Mydlo, PhD.
Robotika ( LEGO) Mgr. Martin Janovec
Ruské reálie Mgr. Ján Vinarčík
Servis a oprava el. zariadení Ing. Dominik Šmondrk
SJL pre 4. roč. PaedDr. Soňa Chrenková
Šachový krúžok Mgr. Pavol Schlank
Školský časopis Plošák Mgr. Marek Zákopčan
Turistický krúžok Mgr. Martin Hrubala
TV krúžok Ing. Ivan Lacek
Tvorba web stránok Mgr. Juraj Badáni
Volejbalový krúžok Mgr. Peter Drienovský
Zapájanie v silnoprúdovej elektronike Ing. Július Kostolný
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu