Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/tulalip-casino-events/ http://spsjm.sk/spa-resort-casino-palm-springs/ sky ute casino resort marina bay sands casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Štvrtáci sa stali na jeden deň študentami vysokej školy

Štvrtáci sa stali na jeden deň študentami vysokej školy

 

SPŠ Jozefa Murgaša je dobrou voľbou pri výbere strednej školy pre tých, ktorých zaujíma technika alebo informačné technológie a plánujú po maturite študovať na vysokej škole. Viac ako 90 % absolventov a absolventiek Murgašky pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu a väčšina si volí práve technický smer, v rámci ktorého ďalej rozvíja svoje poznatky zo strednej školy.

Aj tento školský rok preto privítali štvrtáci a štvrtáčky všetkých študijných odborov a zameraní možnosť vycestovať na začiatku februára do Žiliny, aby na pôde Žilinskej univerzity absolvovali špecializované cvičenia pod vedením vysokoškolských pedagógov a pedagogičiek.

Každému odboru a zameraniu boli na mieru ušité cvičenia, ktoré štvrtákom a štvrtáčkam umožnili rozšíriť už nadobudnuté poznatky a zdokonaliť si zručnosti. Stretli sa napríklad s programovaním robotov a aktuátorov, šifrovaním dát a kybernetickou bezpečnosťou, optickými prenosovými systémami. Zoznámili sa s obrazovou a zvukovou technikou v univerzitnom laboratóriu multimediálnych technológií, realizovali cvičenia zamerané na 3D modelovanie, tvorbu hier a mnohé ďalšie.

Cvičenia sa realizovali priamo v špecializovaných laboratóriách a učebniach v campuse univerzity, kde sa žiaci a žiačky mohli cítiť na jeden deň ako vysokoškolské študentstvo a získať tak predstavu o tom, ako by mohlo ich budúce štúdium na Žilinskej univerzite vyzerať.

Prínos spolupráce so Žilinskou univerzitou, ktorej partnerskou strednou školou sme od roku 2018, je obojstranný. Univerzita získava jedinečný priestor motivovať k záujmu o štúdium a poskytnúť aktuálne informácie o ponuke študijných odborov.

Pre našich štvrtákov a štvrtáčky je to cesta, ako sa presvedčiť, že s vedomosťami zo stredoškolského štúdia na SPŠ Jozefa Murgaša majú predpoklady úspešne študovať na Žilinskej univerzite vo zvolenom študijnom odbore, pretože aj keď je väčšina z nich rozhodnutá pokračovať v štúdiu, mnohí a mnohé majú obavy, či náročné štúdium zvládnu.

Veci, s ktorými sa počas cvičení stretli, im už boli známe a aj reakcie prednášajúcich ukázali, že sú žiadanými budúcimi študentami a študentkami univerzity. Cvičenia sa konajú v čase skúškového obdobia, počas ktorého sa im podarí stretnúť aj absolventov a absolventky Murgašky a overiť si, že naozaj sú na štúdium pripravení, aj keď to bez systematickej práce nepôjde.

 

 

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu