Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Súťaž NET@FIIT

Súťaž NET@FIIT

 

V piatok 8.2.2019 sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave konal 2.ročník súťaže NET@FIIT. Súťaž je zameraná na overenie vedomostí z oblasti počítačových sietí, najmä konfigurácie aktívnych sieťových prvkov v simulátore Cisco Packet Tracer pre žiakov stredných škôl. Úspešní riešitelia museli mať zadanie spravené nad 56%, a tým získali ako bonus prijatie na bakalárske štúdium na FIIT pre ľubovoľný študijný program. Z našej školy sa zúčastnilo súťaže 12 žiakov zo 4.A a 4.B triedy. Medzi najúspešnejších riešiteľov patril náš žiak Samuel Bauko zo 4.B, ktorý mal skóre 91,2%, skončil druhý a na prvé miesto mu chýbalo 0,5 percenta. Žiak Viliam Válka mal 74,2% a Marek Jančiar 69%, obaja žiaci sú zo 4.B. Celkovo sme mali úspešných 5 riešiteľov z celkového počtu 80 zúčastnených súťažiacich. Zadanie bolo veľmi náročné, obsahom zadania bol prierez všetkých štyroch semestrov CCNA a časový limit 1:45 hodiny.

Riešiteľom gratulujem a dúfam, že o rok budú mať chlapci šikovných nasledovníkov.


Ing. Guzlejová

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu