Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Súťaž pre mladých prekladateľov Juvenes Translatores 2018

Súťaž pre mladých prekladateľov Juvenes Translatores 2018

 

„Jazyky sú základom európskej rozmanitosti a cesta k pochopeniu našej identity. Mladí ľudia nám prostredníctvom tejto súťaže pripomínajú, akí sme rozmanití a že rozmanitosť je jednou z našich najsilnejších stránok. Týmto preto vyzývam všetkých jazykových nadšencov, aby sa zapojili a pomohli nám vyzdvihnúť naše jazykové kultúrne dedičstvo a ďalej ho budovať.“

(európsky komisár Günther H. Oettinger)

Dňa 28.11.2018 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže pre mladých prekladateľov Juvenes Translatores 2018. Organizátorom súťaže je Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad SR. Jej cieľom je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si, aké je byť prekladateľom. Žiaci prvých a druhých ročníkov si mohli vyskúšať svoje prekladateľské zručnosti v rámci dvoch cudzích jazykov: anglického a nemeckého. Žiaci prekladali text z anglického alebo nemeckého jazyka
do slovenského. Školská komisia pre vyhodnotenie prekladateľskej súťaže pozostávala
zo štyroch pedagógov vyučujúcich anglický a nemecký jazyk. Kritéria hodnotenia prekladu boli nasledovné:

  • kompletnosť prekladaného textu (nechýba nadpis, záver alebo niektoré frázy či vety),
  • prekladaný text neobsahuje významné gramatické a štylistické chyby,
  • najvernejšie vystihuje originál,
  • používa tvorivé prekladateľské riešenia (ale nevymýšľa si).

Školská komisia rozhodla, že prvé miesto v preklade anglického textu do slovenského textu patrí Jakubovi Chamulovi – žiakovi I.B triedy. Víťazom prekladaného textu z nemeckého jazyka do slovenského sa stal Daniel Belko – žiak II.D triedy.
Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazom blahoželáme. Dňa 29.01.2019 sa naši „najlepší prekladatelia“ zúčastnia praktického seminára „Mladí prekladatelia“, na ktorom budú mať možnosť rozšíriť si svoje poznatky a zručnosti v oblasti prekladania.

Mgr. Patrícia Richterová

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu