Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

TECHNICKÁ MYŠLIENKA ROKA 2019

TECHNICKÁ MYŠLIENKA ROKA 2019

 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ organizovala súťaž : TECHNICKÁ MYŠLIENKA ROKA 2019

Súťaž sa uskutočnila v stredu 24.4.2019. Do finálového kola Technickej myšlienky roka 2019 vybrala 8 členná komisia zložená zo zástupcov priemyselných partnerov a FIET 18 najlepších projektov. Hodnotila sa:  náročnosti témy, technické prevedenie a praktická realizácia. Študenti z našej školy, školu výborne reprezentovali a umiestnili sa v sekcii ELEKTRONIKA a IT na prvých dvoch miestach.

1. miesto: Dominik CABAN  III. D.
s prácou „Inteligentné ovládanie farieb v laminárnych fontánach“
2 miesto: Sebastián ZELIENKA IV. E.
s prácou „Elektrický skúter s rekuperáciou“

Študentom gratulujeme, ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a prezentáciu svojich schopností, zručností a talentu. Prajeme do budúcnosti veľa podobných úspechov.

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu