Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie osage casino bartlesville silver slipper casino http://spsjm.sk/oceanside-casino/ choctaw casino & resort durant
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

UKÁŽ, ČO VIEŠ skôr ako prvýkrát zazvoní

UKÁŽ, ČO VIEŠ skôr ako prvýkrát zazvoní

 

SPŠ Jozefa Murgaša zorganizovala súťaž pre deviatakov a deviatačky, aby ich motivovala pri výbere školy.

V uplynulých dňoch sa konal prvý ročník súťaže pre žiakov a žiačky 9. ročníkov – uchádzačov a uchádzačky o štúdium, pod názvom UKÁŽ, ČO VIEŠ. Do súťaže mohli záujemcovia a záujemkyne poslať vlastný výrobok alebo prácu, ktorá spadala do kategórií: elektrotechnika, web aplikácia, multimédiá alebo programovanie. Motiváciou pre žiakov bola možnosť získať za umiestnenie body, ktoré sa im pripočítajú k výsledku prijímacích skúšok, čim sa zvýšia ich šance na prijatie.

Súťaž prebiehala online formou. Autori a autorky predstavili svoje práce formou prezentácie alebo videonahrávky. Do súťaže prišli počítačové hry, roboty s ovládaním, video príbeh, web stránky, grafické práce, ale aj tuning 3D tlačiarne a ďalšie typy prác.

Úroveň súťažných prác v každej kategórii posúdila porota zložená z učiteľov odborných predmetov a určila víťazov. 27. apríla sa online formou uskutočnila prezentácia víťazných prác vo všetkých kategóriách. Niektoré práce odbornú porotu prekvapili svojou úrovňou. Ich autori preukázali, že sa zvolenému odboru venujú so zanietením a už teraz disponujú vedomosťami, ktoré im budúce štúdium uľahčia.

V jednotlivých kategóriách zvíťazili:

elektrotechnika – Martin Pešta, tuning 3D tlačiarne,
web aplikácia – Marek Keľo, web stránka – blog,
multimédiá – Magdaléna Krugová, animácia o dyslexii,
programovanie – Matej Margeta, jednoduchá pretekárska počítačová hra.

Víťazom a víťazke blahoželáme a všetkým súťažiacim budeme počas prijímacích skúšok držať palce!

 

 

 

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu