Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie amsterdam casino lucky 7 casino roadhouse reels casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Organizácia otvorenia školského roka 2020/2021 a úprava podmienok školy

Organizácia otvorenia školského roka 2020/2021 a úprava podmienok školy v období od 2.09.2020 do 16.09.2020

Pri prvom nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť čestné prehlásenie (príloha č. 1)

Tiež pri prvom nástupe žiaka do školy, ale aj po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni je potrebné predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti – písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

Žiak, ktorý tieto dve tlačivá neodovzdá, nebude vpustený do budovy školy!

Žiaci sa do školy dostavia podľa harmonogramu, uvedeného v dokumente Organizácia otvorenia školského roka 2020/2021 a držia sa pokynov uvedených v tomto dokumente.

Organizácia otvorenia školského roka 2020/2021 Stiahni dokument
Úprava podmienok školy v období od 2.09.2020 do 16.09.2020 Stiahni dokument
Príloha č. 1 – Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (pri nástupe žiaka do školy) Stiahni dokument
Príloha č. 2 – Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (pri prerušení dochádzky žiaka) Stiahni dokument

Podrobné informácie o opatreniach nájdete na: https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/


Odpovedaj

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu