Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie omak casino catalina island casino http://spsjm.sk/horseshoe-casino-iowa/ http://spsjm.sk/cherry-gold-casino-no-deposit-bonus-codes/
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Exkurzia UPV

Exkurzia UPV

 

V týchto dňoch sme absolvovali exkurziu na Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici. Musím povedať, že to bola príjemná zmena oproti bežnému každodennému študijnému dňu v škole. Obsah prednášky pani inžinierky Lucie Bockovej má veľmi veľkú hodnotu, lebo nám boli odborne zodpovedané všetky otázky, ktoré sa nás v živote budú týkať. Dokonca sa už teraz aj mnohých týkajú. Získali sme ucelený prehľad o právnych otázkach v oblasti autorských práv, o ochrane duševného vlastníctva a vôbec o tom, ako sa zorientovať v dnešnom konkurenčnom prostredí.

Martin Katriňák, IV. F

Toto je názor nášho študenta na význam zaraďovania exkurzií do vyučovacieho procesu, a to konkrétne na návštevu Úradu priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici.

V ďalšej časti prikladáme niektoré vyjadrenia našich ďalších študentov štvrtých ročníkov, ktorí sa zúčastnili vyššie spomínanej exkurzie.

Ing. A. Veselovská


Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu