Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Úspech na celoštátnom kole SOČ

Úspech na celoštátnom kole SOČ

MARTIN DEBNÁR,
žiak triedy IV.C SPŠ J. Murgaša, získal 1. miesto na 40. ročníku celoštátnej súťaže Stredoškolská odborná činnosť v Odbore 12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika za prácu „Úľová váha pre včelárov“.

GRATULUJEME !

Do 40. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť sa na Slovensku zapojilo takmer 400 škôl a 5 000 žiakoch na školskej, krajskej a celoslovenskej úrovni. Preto nás veľmi potešil úspech Martina Debnára v celoslovenskom kole. Súťaž Stredoškolská odborná činnosť pokrýva prakticky všetky oblasti stredoškolského štúdia od prírodovedných a technických až po humanitné a spoločenskovedné odbory. Ponúka možnosť hľadať vlastné riešenia často zložitých problémov a prináša súťažiacim aj kontakt s odborníkmi v danej vedeckej oblasti. To všetko je pre našu spoločnosť veľmi dôležité. Vytváranie takéhoto priestoru pre samostatnú vedeckú činnosť už na strednej škole podporuje talenty a pomáha im rozvíjať sa. Slovensko potrebuje nadaných vedcov či technikov, aby sme si dokázali udržať konkurencieschopnosť na svetovom trhu.

Celoštátna súťaž sa uskutočnila v priestoroch Žilinskej univerzite v Žiline, ktorá poskytla priestory na realizáciu jubilejného 40. ročníka súťaže.

 

SOC diplom

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu