Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie nars casino http://spsjm.sk/free-online-casino-slots/ planet 7 casino login
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Úspech na Networking Academy Games (NAG 2022)

Úspech na Networking Academy Games (NAG 2022)

 

Už viac ako 10 rokov je naša škola súčasťou medzinárodného programu Cisco NetAcad, v rámci ktorého sa naši žiaci vzdelávajú v oblasti počítačových sietí. Spoločnosť Cisco Systems Slovakia dlhodobo podporuje tento program a v spolupráci s ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach, ITC pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ITC Žilinskej univerzity a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika každoročne organizuje súťaž NAG. V nej študenti stredných a vysokých škôl preukazujú svoje vedomosti a zručnosti z oblasti počítačových sietí.

V tomto školskom roku prebiehala súťaž online formou. Súčasťou súťaže bol vedomostný test a vypracovanie praktickej úlohy v simulátore PacketTracer. Teší nás, že medzi viac ako 100 súťažiacimi z celého Slovenska sa presadil aj náš žiak. Ivan Lepieš, študent tretieho ročníka študijného odboru informačné a sieťové technológie, obsadil  tretie miesto v kategórii žiakov stredných škôl.

Úlohy boli formulované tak, aby preverili schopnosť súťažiacich realizovať na profesionálnej úrovni požiadavky zadávateľa. Ivan však ukázal vysokú úroveň svojich vedomostí a presvedčil nás o tom, že štúdium sietí na našej škole má jasný zmysel a perspektívu.

Blahoželáme k víťazstvu a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu