Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/house-of-fun-free-casino-slots/ http://spsjm.sk/wild-wild-west-casino/ hard rock hotel and casino sacramento winnavegas casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Úspech v projekte LIDL Realdevelopment

Úspech v projekte LIDL Realdevelopment

 

Vo februári 2021 vyhlásila Slovenská asociácia moderného obchodu, (SAMO), IT Asociácia Slovenska v spolupráci s obchodným reťazcom LIDL projekt LIDL Realdevelopment. Cieľom projektu bolo, aby žiaci stredných škôl pod dozorom učiteľov a špecialistov spoločnosti LIDL vytvorili prototypy aplikácií, ktoré bude spoločnosť LIDL využívať reálne pri svojej činnosti. Išlo o 3 zadania:

  1. Controlling aplikácia na zjednodušenie agendy členov pracovného tímu
  2. IT aplikácia na uľahčenie prehľadu o dodanom hardwari na jednotlivé oddelenia
  3. HR aplikácia na zefektívnenie prípravy podkladov pre mzdové oddelenie

Naši žiaci využili túto jedinečnú možnosť získania skúseností pri tvorbe reálnych projektov, pri komunikácii so zákazníkom i s odbornými úsekmi. Ako jediná stredná škola sme sa zapojili do všetkých 3 projektov a keďže všetky tímy splnili všetky podmienky jednotlivých zadaní, stali sa úspešnými riešiteľmi a získali hodnotné vecné ceny. Najúspešnejší boli členovia tímu projektu Controlling, ktorí sa stali aj celkovými víťazmi a ich aplikácia bude nasadená do reálneho prostredia spoločnosti LIDL.

Riešitelia sa zúčastnili 29. 6. 2021 slávnostného odovzdávania cien v priestoroch spoločnosti LIDL spojeného s krátkou exkurziou s vysvetlením úlohy a využitia IT v predajni.

Sme radi, že si v tomto náročnom období dištančného vyučovania našli čas aj na túto nemenej náročnú prácu. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a gratulujeme k úspechu!

Členovia úspešných tímov:

Controlling Adam Kocian 4.B
Dávid Krátky 4.A
IT aplikácia Dušan Slúka 4.A
Ivan Mahút 4.A
HR aplikácia Dávid Boldog 1.C
Jozef Pikula 1.C
Matej Stehlo 1.IT


Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu